LG đưa ra một giải pháp mang tính tập trung cao độ cho cả một ngôi nhà. Các thiết bị gia dụng thông minh sẽ được điều khiển thông qua ứng dụng chat LINE. Với LG Smart Home bạn có thể tương tác với những đồ gia dụng này ngay cả khi ra ngoài đường chứ không nhất thiết phải kết nối vào cùng mạng Wi-Fi trong gia đình.

Hệ thống nhà thông minh: Là một hệ thống tuyệt vời cho phép bạn kiểm soát những gì đang xảy ra trong ngôi nhà tại bất kỳ thời điểm nào