Các loại hệ thống báo động chính

 

- Hệ thống báo động nối dây: các thiết bị của hệ thống được kết nối với trung tâm báo động bằng cáp tín hiệu.

- Hệ thống báo động không dây: các thiết bị của hệ thống được kết nối với trung tâm báo động bằng sóng cao tần.

 

Hệ thống báo trộm: là hệ thống phát hiện đột nhập thông qua các loại cảm biến, sau đó truyền tín hiệu cảnh báo về hộp trung tâm và phát loa thông báo.

GIẢI PHÁP BÁO TRỘM

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO TRỘM