Hệ thống kiểm soát ra vào:

 

Là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh điện tử hiện đại, tăng cường tính bảo mật và đơn giản hóa quá trình quản lý. Ngoài nhiệm vụ chính là kiểm soát ra vào, hệ thống còn được kết hợp với hệ thống phần mềm tạo ra giải pháp chấm công, tính lương, phân ca … cho hệ thống nhân viên, góp phần tích cực vào quá trình tự động hóa trong quản lý nhân sự.

 

Bosch Security Systems là một nhà sản xuất toàn cầu sáng tạo theo định hướng khách hàng, nhà cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ an ninh, an toàn và Truyền thông. Kể từ 1886 nhóm Bosch đã được cung cấp công nghệ kết hợp đổi mới, chất lượng và độ tin cậy. Công ty tập trung vào thúc đẩy công nghệ và kết quả là hơn 3000 ứng dụng bằng sáng chế mỗi năm.